Transparència

1. Informació econòmica, pressupostària i estadística

1.1 Contractació: 2015 2016 2017 2018 2019
1.2 Dades estadístiques: 2015 2016 2017 2018 2019
1.3 Convenis 2016
1.4 Encàrrecs de gestió (no existixen)
1.5 Subvencions i ajudes públiques concedides (no existixen)
1.6 Pressupostos anuals: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019_execució_despeses 2019_execució_ingressos Info_pluri
1.7 Retribucions íntegres anuals: 2015 2016 2017 2018 2019
1.8 Comptes anuals: 2014 2015 2016 2017 2018
1.9 Finançament de la Comunitat Valenciana: 2015 2016 2017 2018 2019
1.10 Deute públic (no hi ha deute)
1.11 Termini mitjà de pagament: veure
1.12 Immobles de domini públic, relació de béns d’alt valor econòmic i nombre de vehicles oficials (no existixen)
1.13 Despeses de caixa fixa (no hi ha caixa fixa)
1.14 Campanyes de publicitat i promoció institucional (no existixen)
1.15 Enquestes i estudis d’opinió (no existixen)

2. Informació de rellevància jurídica

2.1 Relació de normativa vigent d’aplicació: veure
2.2 Altres (no existixen)

3. Informació institucional, organitzativa i de planificació

3.1 Estructura organitzativa: veure pla d’igualtat
3.2 Plantilla i retribucions anuals: 2015 2016 2017 2018 2019
3.3 Registre oficial: veure
3.4 Altres (no hi ha compatibilitats, etc.)

4. Informació relativa a alts càrrecs i assimilats

4.1 Alts càrrecs: funcionstrajectòria professionaltítols acadèmics – decl. de béns/activitats – agenda
4.2 Registre d’obsequis rebuts: 2015 2016 2017 2018 2019
4.3 Viatges i desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana: 2015 2016 2017 2018 2019
4.4 Altres (no existixen)

5. Informació relativa a territori, urbanisme i medi ambient (no aplica)

6. Altres continguts objecte de publicació (no existix)

7. Llei De Comptes Obertes  

7.1 Comptes
7.2 Moviments

This post is also available in: English Spanish