Estructura organitzativa del consorci

Junta de

Govern

La Junta de Govern del Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium és l’òrgan encarregat de la direcció del consorci i està format pels membres següents:

 • Presidenta
  Carolina Pascual Villalobos, Hble. Consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Vicepresident 1er
  Joan Ribó Canut, Excm. Alcalde de València
 • Vicepresident 2on
  Francisco José Mora Más, Rector Magnífic de la Universitat Politècnica de València
 • Vicepresidenta 3a
  María Vicenta Mestre Escrivá, Rectora Magnífica de la Universitat de València-Estudi General
 • Representant de la Conselleria d’Innovació, Universitat, Ciència i Societat Digital
  María del Carmen Beviá Baeza, Secretària Autonòmica d’Universitats i Investigació
 • Representant de l’Ajuntament de València
  Carlos Galiana Llorens, Regidor Delegat d’Innovació i Gestió del Coneixement
 • Representant de la Universitat Politècnica de València
  Vicente Enrique Boria Esbert, Catedràtic d’Universitat
 • Representant de la Universitat de València-Estudi General
  Benito Gimeno Martínez, Catedràtic d’Universitat
 • Director gerent
  David Argilés Ortiz

Comissió

Executiva

La Comissió Executiva s’encarrega de l’administració ordinària dels béns i drets del consorci així com de les atribucions que la Junta de Govern li delegue. Membres de la Comissió Executiva:

 • President
  Vicente Enrique Boria Esbert, Catedràtic de la Universitat Politècnica de València
 • Vicepresident
  Benito Gimeno Martínez, Catedràtic de la Universitat de València-Estudi General
 • Representant de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  María del Carmen Beviá Baeza, Secretària Autonòmica d’Universitats i Investigació
 • Representant de l’Ajuntament de València
  Carlos Galiana Llorens, Regidor Delegat d’Innovació i Gestió del Coneixement

Comissió

Científica i tècnica

La Comissió Científica i tècnica estudia i proposa a la Junta de Govern les directrius científiques d’actuació i, en general, assessora en els dictàmens científics.

 • Representant de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  Enric Roig Arranz, Secretari General Administratiu de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Representants de l’Ajuntament de València
  Aurelio Beltrán Porter
  Víctor Reglero Velasco
 • Representant de la Universitat Politècnica de València
  Vicente E. Boria Esbert
 • Representant de la Universitat de València-Estudi General
  Benito Gimeno Martínez

This post is also available in: English Spanish