Laboratori Europeu d’Alta Potència en Radiofreqüència

Multipactor

La descàrrega de multipactor es produïx quan un conjunt d’electrons lliures entren en ressonància amb el camp elèctric i creixen de manera exponencial a causa de la interacció amb les parets del dispositiu, podent arribar a produir una allau d’electrons seguida de la corresponent descàrrega.

Disposem d’instal·lacions d’alt buit i equipament de radiofreqüència punters per a dur a terme mesures de multipactor tant per a dispositius de vol com per a prototips d’investigació i desenrotllament. Gràcies al nostre ampli inventari d’amplificadors cobrim un rang de freqüències que va des d’UHF fins a banda Q.

Així mateix, hem desenrotllat un gran nombre de mètodes de detecció de multipactor (tant locals com globals), que emprem per a aconseguir els millors nivells de sensibilitat i diagnòstic en la detecció de la descàrrega de multipactor.