Perfil del contractant

L’article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, establix que els òrgans de contractació difundirán exclusivament a través d’Internet el seu perfil del contractant.

Enllaç amb la Plataforma de Contractació del Sector Públic: https://contrataciondelestado.es/

Enllaç directe amb el perfil del contractant del VSC: punxar ací

Informació sobre el període mitjà de pagament (PMP)
Informació sobre el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques (FACe)

This post is also available in: English Spanish