Beques formatives en pràctiques 2010 (Ref. VSCBF2010)

Resolució de 16 de juliol de 2010, de la Presidència del Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium, d’aprovació de les bases específiques de tres beques formatives.

Formulari de sol·licitud

Model de currículum vitae

_____________________________________________________

Resolució de 15 de setembre de 2010, del gerent del Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium per la qual es donen per desistides les sol•licituds de les persones que es relacionen en l’Annex, presentades a l’empara de la convocatòria de tres beques formatives en pràctiques per a enginyers de laboratori en el Consorci Espacial Valencià, per a l’any 2010.

ANNEX

_____________________________________________________

Resolució de 15 de setembre de 2010, del gerent del Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium per la qual es convoca l’entrevista personal als candidats les sol•licituds dels quals compleixen els requisits establits en la convocatòria de tres beques formatives en pràctiques per a enginyers de laboratori en el Consorci Espacial Valencià per a l’any 2010.

ANNEX

_____________________________________________________

Resolució de 21 de setembre del 2010, del gerent del Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium, per la que s’adjudiquen tres beques formatives en pràctiques per a enginyers de laboratori en el Consorci Espacial Valencià per a l’any 2010.

_____________________________________________________

QUALIFICACIONS

VSCBF/2010/1 – María Rosa Pellicer Colomer

VSCBF/2010/3 – Pablo Camacho Jiménez

VSCBF/2010/4 – Concepción Díaz Vicedo

VSCBF/2010/5 – David Redondo Flores

VSCBF/2010/6 – Antonio Juan Querol Giner

VSCBF/2010/7 – Òscar Monerris Belda

VSCBF/2010/8 – Davide Smacchia

VSCBF/2010/9 – María Benavent Monzonis

VSCBF/2010/10 – José Luis Herrera Conejero

VSCBF/2010/11 – Víctor García Martínez

VSCBF/2010/12 – Laura Esteve Corbalán

VSCBF/2010/13 – Beatriz Martínez Vázquez

This post is also available in: English Spanish