Laboratori ESA-VSC

Materials Alta Potència per a Espai

El Laboratori Europeu de Materials d’Alta Potència per a Espai ESA-VSC està especialitzat en la investigació de materials nous i el tractament de superfícies que permeten millorar la potència de Radiofreqüència (RF) que es transmet des dels més moderns satèl·lits.

1 sala neta

de classe 100,000 (ISO 8)

75

de superfície total

5 cambres

de buit

-100 ºC a +500 ºC

rang de temperatures SEY

Una ullada als

Servicis proporcionats pel laboratori

El Laboratori Europeu de Materials d’Alta Potència per a Espai proporciona els següents servicis de test i investigació:

La importància de la unió de

Física + Enginyeria

Quan es testea un component que transmet alta potència en RF, és necessari dur a terme un estudi ràpid i exhaustiu de les propietats dels materials empleats i així aconseguir un diagnòstic adequat. En este laboratori, física i enginyeria s’unixen per a mitigar els efectes destructius de l’alta potència en RF que succeïxen en l’espai.

I un important

Valor afegit

Un important valor afegit d’este laboratori és l’ampli coneixement i experiència del seu equip així com les capacitats de diagnòstic que posseïx, les quals són essencials per a reduir els efectes destructius que es pretén evitar.

Compta amb una sala neta de classe 100,000 -ISO 8- que disposa d’una superfície total de 75 m². Este modern laboratori és complementari al ja existent Laboratori Europeu d’Alta Potència en RF ESA-VSC inaugurat al juny de 2010.

Sent un laboratori de la Divisió de Tecnologies, Sistemes i Càrregues Útils de Radiofreqüència de l’ESA, la confidencialitat està totalment garantida.

Agencia Espacial Europea ESA logotipo
Val Space Consortium logotipo

Conega les nostres

Instal·lacions

El laboratori disposa d’una sala neta ISO 8 (classe 100,000) certificada i adequada per a test i validació de models de vol.

  • xps zoom

XPS

L’espectroscòpia de fotoelectrons emesos per rajos X és una tècnica empleada per a mesurar la composició dels materials. Per a això, el material és irradiat amb una font de rajos X i s’analitza les energies cinètiques dels electrons resultants. El sistema també disposa d’una font ultra violeta que permet dur a terme l’anàlisi de fotons de baixa energia (UPS).

A més del que es descriu anteriorment, el XPS està equipat amb diversos accessoris: un canó d’Ar+ que s’empra per a la neteja de la superfície de les mostres, i un canó d’electrons que proporciona electrons amb energia cinètica entre 0 i 5000 eV. L’emissió secundària d’electrons i l’espectroscòpia són la finalitat del canó d’electrons.

  • evaporator of Val Space

Evaporador

Gràcies a l’evaporador disponible, es té la capacitat de fer créixer capes primes sobre materials. Substrats de fins a 30 cm es poden emprar per al creixement de capes metàl·liques per evaporació.

Es pot aplicar dos mètodes diferents: per calfament o per col·lisió d’electrons accelerats per un camp magnètic.

  • venting

Venteig

La instal·lació de venteig està formada per un sistema de buit i un espectròmetre de masses. Esta tècnica permet estimar el temps necessari per a aconseguir una pressió crítica.

Val Space Consortium

Localització i Contacte

El Laboratori Europeu de Materials d’Alta Potència per a Espai ESA-VSC està ubicat en les instal·lacions el Consorci Espacial Valencià a Burjassot (Espanya), dins de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria en el campus de Burjassot-Paterna de la Universitat de València:

Localització

Laboratori Europeu de Materials d’Alta Potència per a Espai ESA-VSC
Consorci Espacial Valencià
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Universitat de València
Avinguda de la Universitat s/n
46100 Burjassot (València)  – Espanya

Contacte Tècnic

David Raboso García-Baquero
Director del Laboratori
Telèfon: +34 96 2051404
Fax: +34 96 2051402
Email: david.raboso@esa.int

Contacte Tècnic

Benito Gimeno Martínez
Co-director del Laboratori
Telèfon: +34 96 3544557
Fax: +34 96 3543146
Email: benito.gimeno@val-space.com

Contacte Tècnic-Administratiu

David Argilés Ortiz
Director gerent del VSC
Telèfon: +34 96 2051405
Fax: +34 96 2051402
Email: david.argiles@val-space.com

This post is also available in: English Spanish