Laboratori ESA-VSC

Laboratori Alta Potència RF

El Laboratori Europeu d’Alta Potència en Radiofreqüència de l’Agència Espacial Europea (ESA) i el Consorci Espacial Valencià (VSC) està especialitzat en efectes de ruptura en RF (Multipactor, Corona i Maneig de Potència) i en l’estudi de la Intermodulació Passiva (PIM).

3 sales netes

de classe 10,000 (ISO 7)

300

de sala neta

7 cambres

de buit

10 MHz a 39.5 GHz

de rang de freqüències

Una ullada als

Servicis proporcionats pel laboratori

El Laboratori Europeu d’Alta Potència en RF està especialitzat en proporcionar els següents servicis de test i investigació:

El valor de les

Instal·lacions

El Laboratori, ubicat en la ciutat de València (Espanya), compta amb tres sales netes de classe 10,000 (categoria ISO 7) que tenen una superfície total de 300m² útils. Les instal·lacions alberguen set cambres de buit i diversos sistemes d’última generació per al test i investigació d’efectes d’alta potència en RF en un ampli rang de freqüències que va des dels 10 MHz fins als 39,5 GHz.

I un important

Valor afegit

Un important valor afegit del laboratori és l’ampli coneixement i experiència del seu equip així com les capacitats de diagnòstic que posseïx, les quals són essencials per a reduir els efectes destructius dels fenòmens que s’estudien.

Sent un laboratori de la Divisió de Tecnologies, Sistemes i Càrregues Estris de Radiofreqüència de l’ESA, la confidencialitat està totalment garantida.

Agencia Espacial Europea ESA logotipo
Val Space Consortium logotipo

Conega les nostres

Instal·lacions

El laboratori està format per tres sales netes de classe 10,000 (ISO 7) certificades, adequades per a testear i validar models de vol:

Cambres de buit

Un total de 7 cambres de buit s’empren per a dur a terme investigació i test de components de telecomunicació per a satèl·lits.

S’aconseguix pressions d’1·10-7 mbar de manera controlada.

Depenent de la cambra de buit seleccionada, s’aconseguix temperatures des de -80ºC fins a +150ºC en el plat tèrmic.

  • Anechoic chamber

Cambra Anecoica

Es disposa d’una cambra anecoica per a la investigació i el test dels efectes de la intermodulació passiva. El material absorbent de què està recobert la cambra en el seu interior està aprovat per al seu ús en sales netes i pot absorbir senyals d’alta potència de RF des d’uns pocs MHz fins als 40 GHz. Esta cambra disposa en el seu interior d’una xicoteta cambra de 700 x 500 x 500 mm aïllada tèrmicament, la qual és transparent per als senyals de RF, l’ús de la qual és el test tèrmic d’elements radiants (entre -40ºC i +120ºC).

  •  radiofrequency

Equipament de RF

El Laboratori Europeu d’Alta Potència en RF compta amb un gran nombre d’equips de RF punters que s’empren per a dur a terme les activitats de test i investigació, entre els quals es troben analitzadors d’espectres, analitzadors de xarxes, generadors de senyals, amplificadors d’alta potència en RF, etc.

Multicarrier

Esta instal·lació, coneguda com multicarrier, és única en el món i permet disposar de 10 senyals portadores de 400 W cada una en la banda Ku que es combinen en un OMUX d’alta potència, tot això amb un precís control de fase i potència.

El sistema, que funciona per mitjà de refrigeració líquida, també disposa d’un programari de control que permet configurar i monitoritzar variables com la freqüència, potència, fase i modulació. El sistema ha sigut dissenyat per a tot tipus de test d’efectes de ruptura en senyals de RF en escenaris multiportadora.

Software tool

ECSS Multipactor Tool

The ECSS Multipactor Tool (Copyright ESA/ESTEC) is a software tool based on the European Cooperation for Space Cooperation (ECSS) following document: Multipaction design and test, ECSS-E-20-01A, 5th May 2003.

Nota: esta informació i el programari ECSS Multipactor Tool està disponible únicament en anglés. ECSS Multipactor Tool és una aplicació ESA.

Val Space Consortium

Localització i Contacte

El Laboratori Europeu d’Alta Potència en RF es troba ubicat en les instal·lacions del Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium a València (Espanya), dins de la Ciutat Politècnica de la Innovació que està situada en el campus de Vera de la Universitat Politècnica de València:

Localització

Laboratori Europeu d’Alta Potència en RF
Consorci Espacial Valencià
Ciutat Politècnica de la Innovació
Edifici 8G – Accés B – Planta B
Camí de Vera s/n (cantó carrer Faust Elio)
46022 València – Espanya

Contacte Tècnic

David Raboso García-Baquero
Director del Laboratori
Telèfon: +34 96 2051404
Fax: +34 96 2051402
Email: david.raboso@esa.int

Contacte Tècnic

Vicente E. Boria Esbert
Co-director del Laboratori
Telèfon: +34 96 387 9718
Fax: +34 96 205 1402
Email: vicente.boria@val-space.com

Contacte Tècnic-Administratiu

David Argilés Ortiz
Director gerent del VSC
Telèfon: +34 96 2051405
Fax: +34 96 2051402
Email: david.argiles@val-space.com

This post is also available in: English Spanish