Convocatòria de contractació laboral temporal d’un investigador (EXPRO) (Ref. VSC1502)

Convocatòria de contractació laboral temporal d’un tècnic superior de laboratori (Ref. VSC1501)

Beca formativa en pràctiques 2014 (Ref. VSCBF/2014/1)

1. RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2014, del gerent del Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium (VSC), per la qual es convoca la concessió d’una beca formativa en pràctiques en disseny de components passius de microones per a aplicacions d’alta potència en comunicacions per satèl·lit (VSCBF/2014/1) – DOCV 7371 de 30.09.2014.

Formulari de sol·licitud ací.

2. Resolució de 15 d’octubre de 2014, del gerent del Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium (VSC) , per la qual es fa pública la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria d’una beca formativa en pràctiques en disseny de components passius de microones per a aplicacions d’alta potència en comunicacions per satèl•lit (VSCBF/2014/1) – DOCV 7371 de 30.09.2014, i es convoca els aspirants per a la proba/entrevista

3. Anunci de la comissió avaluadora – Qualificacions provisionals

4. Anunci de la comissió avaluadora – Qualificacions definitives

Convocatòria de contractació de 3 tècnics superiors de laboratori (Ref. VSC1301)

Convocatòria de contractació laboral temporal de 3 tècnics superiors de laboratori (Ref. VSC1101)

Beques formatives en pràctiques 2010 (Ref. VSCBF2010)

Resolució de 16 de juliol de 2010, de la Presidència del Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium, d’aprovació de les bases específiques de tres beques formatives.

Formulari de sol·licitud

Model de currículum vitae

_____________________________________________________

Resolució de 15 de setembre de 2010, del gerent del Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium per la qual es donen per desistides les sol•licituds de les persones que es relacionen en l’Annex, presentades a l’empara de la convocatòria de tres beques formatives en pràctiques per a enginyers de laboratori en el Consorci Espacial Valencià, per a l’any 2010.

ANNEX

_____________________________________________________

Resolució de 15 de setembre de 2010, del gerent del Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium per la qual es convoca l’entrevista personal als candidats les sol•licituds dels quals compleixen els requisits establits en la convocatòria de tres beques formatives en pràctiques per a enginyers de laboratori en el Consorci Espacial Valencià per a l’any 2010.

ANNEX

_____________________________________________________

Resolució de 21 de setembre del 2010, del gerent del Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium, per la que s’adjudiquen tres beques formatives en pràctiques per a enginyers de laboratori en el Consorci Espacial Valencià per a l’any 2010.

_____________________________________________________

QUALIFICACIONS

VSCBF/2010/1 – María Rosa Pellicer Colomer

VSCBF/2010/3 – Pablo Camacho Jiménez

VSCBF/2010/4 – Concepción Díaz Vicedo

VSCBF/2010/5 – David Redondo Flores

VSCBF/2010/6 – Antonio Juan Querol Giner

VSCBF/2010/7 – Òscar Monerris Belda

VSCBF/2010/8 – Davide Smacchia

VSCBF/2010/9 – María Benavent Monzonis

VSCBF/2010/10 – José Luis Herrera Conejero

VSCBF/2010/11 – Víctor García Martínez

VSCBF/2010/12 – Laura Esteve Corbalán

VSCBF/2010/13 – Beatriz Martínez Vázquez