Convocatòria de contractació laboral temporal d’un investigador (H2020) (Ref. VSC1901)

Convocatòria de contractació laboral temporal d’un investigador (EXPRO) (Ref. VSC1502)

Convocatòria de contractació laboral temporal d’un tècnic superior de laboratori (Ref. VSC1501)

Beca formativa en pràctiques 2014 (Ref. VSCBF/2014/1)

1. RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2014, del gerent del Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium (VSC), per la qual es convoca la concessió d’una beca formativa en pràctiques en disseny de components passius de microones per a aplicacions d’alta potència en comunicacions per satèl·lit (VSCBF/2014/1) – DOCV 7371 de 30.09.2014.

Formulari de sol·licitud ací.

2. Resolució de 15 d’octubre de 2014, del gerent del Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium (VSC) , per la qual es fa pública la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria d’una beca formativa en pràctiques en disseny de components passius de microones per a aplicacions d’alta potència en comunicacions per satèl•lit (VSCBF/2014/1) – DOCV 7371 de 30.09.2014, i es convoca els aspirants per a la proba/entrevista

3. Anunci de la comissió avaluadora – Qualificacions provisionals

4. Anunci de la comissió avaluadora – Qualificacions definitives

Convocatòria de contractació de 3 tècnics superiors de laboratori (Ref. VSC1301)

Convocatòria de contractació laboral temporal de 3 tècnics superiors de laboratori (Ref. VSC1101)

Beques formatives en pràctiques 2010 (Ref. VSCBF2010)

Resolució de 16 de juliol de 2010, de la Presidència del Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium, d’aprovació de les bases específiques de tres beques formatives.

Formulari de sol·licitud

Model de currículum vitae

_____________________________________________________

Resolució de 15 de setembre de 2010, del gerent del Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium per la qual es donen per desistides les sol•licituds de les persones que es relacionen en l’Annex, presentades a l’empara de la convocatòria de tres beques formatives en pràctiques per a enginyers de laboratori en el Consorci Espacial Valencià, per a l’any 2010.

ANNEX

_____________________________________________________

Resolució de 15 de setembre de 2010, del gerent del Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium per la qual es convoca l’entrevista personal als candidats les sol•licituds dels quals compleixen els requisits establits en la convocatòria de tres beques formatives en pràctiques per a enginyers de laboratori en el Consorci Espacial Valencià per a l’any 2010.

ANNEX

_____________________________________________________

Resolució de 21 de setembre del 2010, del gerent del Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium, per la que s’adjudiquen tres beques formatives en pràctiques per a enginyers de laboratori en el Consorci Espacial Valencià per a l’any 2010.

_____________________________________________________

QUALIFICACIONS

VSCBF/2010/1 – María Rosa Pellicer Colomer

VSCBF/2010/3 – Pablo Camacho Jiménez

VSCBF/2010/4 – Concepción Díaz Vicedo

VSCBF/2010/5 – David Redondo Flores

VSCBF/2010/6 – Antonio Juan Querol Giner

VSCBF/2010/7 – Òscar Monerris Belda

VSCBF/2010/8 – Davide Smacchia

VSCBF/2010/9 – María Benavent Monzonis

VSCBF/2010/10 – José Luis Herrera Conejero

VSCBF/2010/11 – Víctor García Martínez

VSCBF/2010/12 – Laura Esteve Corbalán

VSCBF/2010/13 – Beatriz Martínez Vázquez