Avís Legal

• Denominació: Consorci Espacial Valencià

• CIF: S4600111A

• Tipus: consorci públic del sector públic instrumental de la Generalitat Valenciana.

• Domicili: Ciutat Politècnica de la Innovació, edifici 8G, accés B, planta B, Camí de Vera s/n, 46022, València.

• Adreça electrònica: www.val-space.com.

• Telèfon: 96 205 1401.

• Fax: 96 205 1402.

El Consorci Espacial Valencià és una entitat pública pertanyent al Sector Públic Instrumental de la Generalitat Valenciana, amb personalitat jurídica i patrimoni propis i amb els drets reconeguts per la Constitució i les altres lleis vigents. Esta institució és l’entitat titular del disseny del portal i els seus codis font, així com de la seua adreça electrònica i la seua marca i el seu logo, que estan protegits pel corresponent dret de propietat intel·lectual i industrial.

This post is also available in: English Spanish